Mit navn er
Palle Rasmussen

Beskrivelser og billeder fra mine mange rejser sammen med min kone.
Alle rejserne er illustreret med billeder og videoklip, og de fleste er også beskrevet med ord.
Der er også en del om planter - med hovedvægt på alpine planter.

Det vil typisk være beskrivelser fra rejser i Norge, Sverige og bjergrige egne.
Kaktus og alpine planter fylder en del - og så er der en masse billeder.

Tak fordi du kikkede forbi.